Forlag Folke

Forlag Folke arbejder med ny dansk litteratur og oversat litteratur i særklasse. Genren kan være det meste. Men udgangspunktet er altid mennesket. Jo mere fragmenteret og kompliceret verden blir, jo større blir behovet for menneskekærlighed og litteratur, der binder os sammen. Vækker noget, pirrer, giver omsorg. Gør verden større. Det er vores fokus. Vores årsag til at være her.

Historie

Forlag Folke er en søsterbror til Det aarhusianske forlag Herman & Frudit, der udelukkende fokuserer på poesi, digte, den slags. Det gør vi ikke. Overhovedet ikke (digtene forblir i hermanfruditisk regi!). Når vi nævner Det aarhusianske forlag Herman & Frudit alligevel, skyldes det håbet om, at der knytter sig noget goodwill til os. En forventning om det ypperste.